கொரோனா தொற்று பாதுகாப்பான இடத்தில் இந்தியா???

கொரோனா தொற்று மற்றும் இறப்பு விகிதத்தில் இந்தியா உலக சராசரியை விட மிகவும் குறைந்த இடத்தில் இருக்கிறது என கொரோனா தகவல் களஞ்சியத்தின் புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. கொரோனா தொற்றின் சராசரி விகிதம் உலகில் 10 லட்சத்திற்கு 120 பேர் என்று இருக்கும் நிலையில் இந்தியாவில் 10 லட்சத்திற்கு 1 என்ற குறைவான நிலையே உள்ளது அதேபோன்று இறப்பு விகிதத்தை பொறுத்தவரை உலக சராசரி 10 லட்சத்திற்கு 6 ஆக இருக்கும் போது இந்தியாவில் 0.04 என்ற மிக மிக குறைவான அளவில் உள்ளது. கொரோனா இறப்பு எண்ணிக்கையில் இதே கணக்கின் படி இந்தியா பாதுகாப்பாக 178 இடத்தில் இருக்கிறது கொரோனா மிகவும் குறைவான பாதிப்பை ஏற்படுத்திய 25 நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா உள்ளது என்பதை இந்த புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *