கொரோனா தொற்று பாதுகாப்பான இடத்தில் இந்தியா???

கொரோனா தொற்று மற்றும் இறப்பு விகிதத்தில் இந்தியா உலக சராசரியை விட மிகவும் குறைந்த இடத்தில் இருக்கிறது என கொரோனா தகவல் களஞ்சியத்தின் புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Read more